Дэлхийн түвшний Монгол хуульчид

20 жилийн туршлага

Манай үйлчилгээ

Мэргэжлийн, итгэлтэй, ёс зүйтэй хуульчдын баг өмгөөллийн болон бүх төрлийн зөвлөх үйлчилгээг Монгол, Англи, Хятад, Орос, Герман, Солонгос, Япон хэлээр үзүүлдэг. Туршлагатай, чадварлаг хуульчдаар дамжуулан үйлчлүүлэгчийн эрх ашгийг хамгаалж, хамтын ажиллагаанд үнэ цэнийг бий болгодог.

МАНАЙ ХУУЛЬЧИД

Хууль зүйн үйлчилгээний салбарт 30 гаруй жил ажилласан ахмад өмгөөлөгчид, дотоод, гадаадын шилдэг сургуулийг төгссөн чадварлаг залуу хуульчид нэг баг болон хамтран ажиллаж, харилцан хүндэтгэл, зөвшилцөлд түшиглэн ажилладаг.

БИД ЮУГ ЭРХЭМЛЭДЭГ ВЭ

Найдвартай, мэргэжлийн үйлчилгээг үзүүлэх замаар хууль зүйн болон бизнесийн зөвлөгөө, үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулахыг эрхэмлэн үйлчлүүлэгчдийнхээ хэрэгцээг зөв тодорхойлон, асуудлыг цогцоор нь оновчтой шийдвэрлэх арга замыг эрэлхийлж ажиллахыг зорьдог.

Гүйцэтгэсэн ажлууд