Дэлхийн түвшний Монгол хуульчид

Австралийн хөрөнгийн бирж дээр IPO гаргах ажил (2013 оны 7 сар)

Харанга Ресурс компанийг Австралийн Хөрөнгийн Бирж дээр анхдагч хувьцаагаа амжилттай гаргахад эрх зүйн дүн шинжилгээ хийж, дотоодын хуулийн зөвлөхөөр ажилласан.

2019.07.17