Дэлхийн түвшний Монгол хуульчид

Барааны тэмдгийн бүртгэлийн ажил (2008-2019)

“GRANDKHAAN” (олон улсын бүртгэл), “CENTRAL TOWER”, “MexiKhan”, “CODE Pâtisserie & Plus”, “ХООЛОНДОО”, “Mongolian academy of law”, “УБ СОНГДО ЭМНЭЛЭГ”, “МонГени”, “MODERN NOMADS”, “NOMAD LEGENDS”, “Double Shot”, “CROCUS Event Hall”, “Silk Road Bazaar”, “TRANSWEST MONGOLIA”, “ҮЗЭЛ БОДЛЫН ЗӨРӨГ”, “Coffee with Sugar”, “CHEESE REPUBLIC”, “Био Иод – Урт насал Удаан жарга”, “VANSEMBERUU”, “KOMATSU”, “Bulgogi Brothers” зэрэг барааны тэмдгийг тус тус бүртгүүлсэн.

2019.07.17