Дэлхийн түвшний Монгол хуульчид

Торонтогийн Хөрөнгийн Бирж, Монголын Хөрөнгийн Бирж дээрх давхар бүртгэл (2018 оны 6-р сар) 

Канадын Торонтогийн хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпорэйшн Компанийн шинээр гаргасан хувьцааг Монголын Хөрөнгийн Биржид давхар бүртгэх ажиллагааг хийсэн.

2016.09.20