Үйлчилгээний товч танилцуулга

Бид:

 • Концессийн уралдаант шалгаруулалтад оролцоход мэргэжлийн туслалцаа үзүүлэх, гэрээ байгуулах, хянах
 • Тендер шалгаруулалтанд оролцох, баримт материал бүрдүүлэх
 • Концесс болон тендер шалгаруулалт зохион байгуулах
 • Төслийн санхүүжүүлэгчид зориулж хууль зүйн дүгнэлт гаргах
 • Бүх төрлийн тусгай зөвшөөрөл авах, хугацаа сунгах зэрэг аливаа бизнест төртэй харилцахад шаардлагатай мэргэжлийн зөвлөгөө үзүүлдэг.

Дээрх үйлчилгээтэй холбоотой аливаа асуудлаар багийн ахлагч Ахлах хуульч Б.Нямцэрэнтэй nyamtseren@elclawoffice.mn хаягаар, 88098122 дугаараар холбогдох боломжтой.

 • Хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаанд баримтлах дүрэм болон бусад холбогдох хуулийн дагуу нийтэд тустай мэргэжлийн үйл ажиллагааны хүрээнд төлбөрийн чадваргүйиргэдийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг төлөөлөн хууль зүйн туслалцаа, өмгөөллийн үйлчилгээг удаа дараа амжилттай үзүүлж ажиллаж байна.

  Оюуны өмчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн эрхтэй хуульчийнхаа тоог нэгээр нэмэгдүүллээ.

  Хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй хуульчдынхаа тоог нэгээр нэмэгдүүллээ.

 • Чамбэрс энд Партнерсийн үйлчлүүлэгчдээс авсан судалгаагаар 2015 онд ИЭлСи нь Бизнесийн эрх зүйн чиглэлээр үйлчилгээ үзүүлдэг тэргүүлэх хуулийн фирмээр шалгарлаа.

  Шүүгчийн сонгон шалгаруулалтанд манай фирмийн хуульчид амжилттай оролцож, дахин шүүгчээр томилогдлоо.