Дэлхийн түвшний Монгол хуульчид

Хонг Конгийн Хөрөнгийн Биржид Бонд гаргах ажил (2010-2014)

Монголиан Майнинг Корпорацийн дотоодын зөвлөхөөр ажиллаж, 700 сая ам.долларын IPO болон 600 сая ам.долларын Бондыг Хонконгын хөрөнгийн бирж дээр 2010 онд анхдагч хувьцаа, 2012 он болон 2014 онд өрийн бичиг шинээр гаргаж, хөрөнгө босгох ажиллагаанд тус тус оролоцож, эрх зүйн дүн шинжилгээ хийж хамтран ажилласан.

2019.07.17