Дэлхийн түвшний Монгол хуульчид

Татварын хуулиар эрх зүйн зөвлөгөө өгөх ажиллагаа (2016-2017)

Мастер Групп ХХК-ийн гүйцэтгэж байгаа барилгын төслүүдэд татварын хууль тогтоомжийн хэрэглээний талаар хууль зүйн зөвлөх үйлчилгээг үзүүлж, татварын схем боловсруулан өгч хяналт тавин ажиллаж байна. (2016-2017)

10 сар, 3 долоо хоног өмнө