Дэлхийн түвшний Монгол хуульчид

Мэргэшсэн Хуульч

Манай нөхөрлөл нь үйлчлүүлэгч байгууллага дахь хуульчийн хэрэгцээ шаардлагаас хамааруулан 7 хоногт 24 цаг хүртэлх хугацаагаар 1-2 хуульчийг үйлчлүүлэгчийн ажлын байранд ажиллуулах “Хагас цагийн хуульч” буюу “Secondment” үйлчилгээг хэрэгжүүлж эхлээд байна.

Энэ үйчилгээг авснаар хуульчид маань үйлчлүүлэгчид ойртон түүний хэрэгцээ, шаардлагад түргэн шуурхай, мэргэжлийн үйлчилгээг үзүүлэх бөгөөд зөвхөн тухайн очиж ажиллах хуульчийн ур чадвар, туршлагаас гадна манай фирмийн бусад хуульчдын үйлчилгээ, хүн хүчийг давхар ашиглаж болох давуу талтай.