Дэлхийн түвшний Монгол хуульчид

SMBC-ийн төлөөлөгчийн газрыг үүсгэн байгуулах ажил (2013 оны 10-р сар)

SMBC банкны хувьд 2001 онд Япон улсын томоохон хоёр банкийг нэгтгэн байгуулсан бөгөөд 20 гаруй улсад өөрийн салбар, төлөөлөгчийн газрыг нээн, үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа дэлхийн хэмжээний 20 том банкны нэг юм.

2019.07.17