Дэлхийн түвшний Монгол хуульчид

Монголын хөрөнгийн бирж дээр IPO гаргах ажил (2018 оны 9 сар)

Ард Даатгал ХХК болон Ард Кредит ХХК нь анх удаа үнэт цаасаа нийтэд санал болгож, хувьцаагаа анхдагч болон хоёрдогч зах зээлд арилжаалах, шаардлагатай хөрөнгийг төвлөрүүлэх ажиллагаанд тус тус Хууль зүйн дүн шинжилгээ хийсэн.

2019.07.17