Дэлхийн түвшний Монгол хуульчид

Даатгалын компаниудыг нэгтгэх ажил (2012 оны 9-р сар)

2011 оны 1 дүгээр улиралд Ард Даатгал болон Гранд Даатгалын хувь нийлүүлэгчид тус компаниудыг нэгтгэх шийдвэрийг гаргаснаар Монголын даатгалын зах зээл дээр бий болсон даатгалын компаниудын анхны нэгдэл болж, өрсөлдөөны зөв орчин бүрдүүлэх олон зөв хандлага, жишгийг зах зээлд бий болгосон билээ.

2019.07.17