Дэлхийн түвшний Монгол хуульчид

МОНГОЛ УЛСЫН НЭГДСЭН ТӨСВИЙН 2019 ОНЫ УРЬДЧИЛСАН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

Сангийн яамнаас гаргасан “Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2019 оны урьдчилсан гүйцэтгэлийн товч танилцуулга”-ыг энд дарж үзнэ үү. 

3 сар, 3 долоо хоног өмнө