Дэлхийн түвшний Монгол хуульчид

МОНГОЛ УЛСЫН НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН БАЙДЛЫН ИЛТГЭЛ, 2019 ОНЫ УРЬДЧИЛСАН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙГ ТАНИЛЦУУЛЛАА

Монгол Улсын Үндэсний Статистикийн Хорооноос “Монгол Улсын нийгэм, эдийн засгийн байдлын илтгэл, 2019 оны урьдчилсан гүйцэтгэл” танилцуулгыг 1-р сарын 16-ны өдөр нийтэлсэн байна. Уг илтгэлд 2019 оны эцсийн байдлаарх хүн амын амьжиргааны доод түвшин, ажилгүй иргэдийн тоо, үйлдвэрлэлийн осол, гадаад иргэдийн ажил эрхлэлт, нийгмийн даатгал, эрүүл мэнд, гэмт хэрэг, аялал жуулчлал, мөнгө зээл, улсын

нэгдсэн төсөв, гадаад худалдаа, хэрэглээний үнийн индекс, аж үйлдвэр, тээвэр зэрэг мэдээллийг багтаасан байна.

Илтгэлийг энд дарж үзнэ үү.  

2020.01.21