Дэлхийн түвшний Монгол хуульчид

Импорт, экспортын лиценз олгох журмын төсөл

Импорт, экспортын лиценз олгох журам

Эрүүл мэндийн сайдын 2011 оны 343 тоот тушаалаар батлагдсан “Импорт, экспортын лиценз олгох журам”-д нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмын төсөлд холбогдох саналаа Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн эмийн зохицуулалтын албанд, hulan@hdc.gov.mn цахим хаягаар ирүүлнэ үү. Төслийг эндээс харна уу. Дэлгэрэнгүйг http://www.mohs.mn/web/index.php/project/item/62

Дуусах өдөр: 2017-01-13
2016.12.16