Дэлхийн түвшний Монгол хуульчид

Зээлийн хэлэлцээр соёрхон батлах тухай хуулийн танилцуулга

Төсөв, Эдийн засгийн болон Аюулгүй байдал, гадаад бодлогын байнгын хороодын хуралдаанаар тус тус урьдчилан зөвшилцөж, Монгол Улсын Засгийн газраас 2019 оны 06 дугаар сарын 14-ний өдөр өргөн мэдүүлсэн Уур амьсгалын ногоон сангийн хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх “Улаанбаатар хотын төлбөрийн чадварт нийцсэн ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар бүхий хотын шинэчлэл төсөл”-ийн Зээлийн хэлэлцээрийг соёрхон батлах тухай хуулийн төслийг Улсын Их Хурлын чуулганы 2019 оны 09 дүгээр сарын 12-ны өдрийн нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцэж баталлаа. 

Зээлийн хэлэлцээрийн хүрээнд Улаанбаатар хотын төлбөрийн чадварт нийцсэн ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар бүхий хотын шинэчлэл төслийг Уур амьсгалын ногоон сангийн 95.0 сая ам.долларын нэн хөнгөлөлттэй зээл, 50.0 сая ам.долларын буцалтгүй тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжүүлнэ. Мөн Азийн хөгжлийн банкны 80.0 сая ам.долларын хөнгөлөлттэй зээл болон Өндөр технологийн сангийн 3 сая ам.долларын буцалтгүй тусламжийн эх үүсвэрээс тус тус санхүүжүүлнэ.

Эх сурвалж: http://parliament.mn/n/5ujo 

2019.10.22