Дэлхийн түвшний Монгол хуульчид

БАТТРЭЙД СИ

Гадаад худалдаа, хүнсний бүтээгдэхүүн импортын үйл ажиллагаа эрхэлдэг тус компанид хууль, эрх зүйн зөвлөгөө өгч хамтран ажиллаж байна.

2 жил, 11 сар өмнө