Дэлхийн түвшний Монгол хуульчид

K.Кёнрак

Эрх зүйч

  • 96695229
  • kyungrak@elclawoffice.mn

2019 онд МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийг Солонгосын эрх зүйч мэргэжлээр төгссөн. Тэрээр 2019 оны 7 дугаар сараас эхлэн "Өмгөөллийн ИЭлСи” ХХН-д эрх зүйчээр ажиллаж байна. Цаашид компанийн засаглал, Хуулийн этгээдийн бүртгэл, төлөөлөгчийн газар байгуулах, виз болон ажиллах зөвшөөрлийн чиглэлээр мэргэшсэн ажиллах сонирхолтой. Солонгос, англи, монгол хэлээр үйлчилгээ үзүүлэн ажилладаг.