Үүрэн холбооны томоохон оператор Юнител ХХК-ийг дэмжин аижлласан

Нүүр хуудас / Гүйцэтгэсэн ажлууд / Үүрэн холбооны томоохон оператор Юнител ХХК-ийг дэмжин аижлласан

Юнител корпорацыг анх үүсгэн байгуулахаас нь эхлэн компанийн бүтцийг томьёолж гаргаж, шаардлагатай тусгай зөвшөөрөл авахад болон уг зөвшөөрөлтэй холбоотой тендерийн маргаанд шүүхэд ялалт байгуулагж, тус компанийн үйл ажиллагааны бүхий л түвшинд хууль зүйн туслалцаа үзүүлсэн.

2 жил, 11 сар өмнө