Өдөр тутмын үйл ажиллагааны зөвлөгөө

Нүүр хуудас / Үйлчилгээ / Өдөр тутмын үйл ажиллагааны зөвлөгөө

Үйлчилгээний товч танилцууга

Бид:

 • Өдөр тутмын асуудлаар хууль зүйн дүгнэлт гаргах,
 • гэрээний төсөл боловсруулах,
 • гэрээ хянах,
 • хөдөлмөрийн харилцаанд зөвлөх,
 • зөвшөөрөл, бүртгэлийн асуудлаар төрийн байгууллага болон гуравдагч этгээдтэй үйлчлүүлэгчийн нэрийн өмнөөс харилцах,
 • үйлчлүүлэгчийн эрх ашгийг өдөр тутамд хамгаалах,
 • татварын эрх зүйн зөвлөгөөг нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагаатай уялдуулан зөвлөх зэрэг үйлчилгээг 3 сар болон түүнээс дээш хугацаатай байнгын гэрээний үндсэн дээр үзүүлдэг.

Үйлчлүүлэгч нь дотооддоо хуульч, хуулийн хэлтэс ажиллуулах шаардлагагүй бөгөөд өдөр тутмын бүхий л хууль зүйн асуудалд манай хуульчдын мэргэшсэн багийн үйлчилгээг түргэн шуурхай, тогтмол авч болох юм. Дээрх зорилго бүхий 7-9 хуульчаас бүрдсэн Байнгын үйлчилгээний баг ажиллаж байна.

Шинээр авах үйлчилгээтэй холбоотой аливаа асуудлаар багийн ахлагч Ахлах хуульч С.Батчимэгтэй batchimeg@elclawoffice.mn хаягаар, 88098193 утсаар холбогдох боломжтой.
 • Хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаанд баримтлах дүрэм болон бусад холбогдох хуулийн дагуу нийтэд тустай мэргэжлийн үйл ажиллагааны хүрээнд төлбөрийн чадваргүйиргэдийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг төлөөлөн хууль зүйн туслалцаа, өмгөөллийн үйлчилгээг удаа дараа амжилттай үзүүлж ажиллаж байна.

  Оюуны өмчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн эрхтэй хуульчийнхаа тоог нэгээр нэмэгдүүллээ.

  Хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй хуульчдынхаа тоог нэгээр нэмэгдүүллээ.

 • Чамбэрс энд Партнерсийн үйлчлүүлэгчдээс авсан судалгаагаар 2015 онд ИЭлСи нь Бизнесийн эрх зүйн чиглэлээр үйлчилгээ үзүүлдэг тэргүүлэх хуулийн фирмээр шалгарлаа.

  Шүүгчийн сонгон шалгаруулалтанд манай фирмийн хуульчид амжилттай оролцож, дахин шүүгчээр томилогдлоо.