Бид:

 • Шинэ бүтээлийн мэдүүлэг
 • Ашигтай загварын мэдүүлэг
 • Бүтээгдэхүүний загварын мэдүүлэг
 • Барааны тэмдэг, газар зүйн заалтын мэдүүлэг
 • Зохиогчийн эрхийн гэрчилгээ
 • Шинэ бүтээл, ашигтай загварын хайлт, бүтээгдэхүүний загварын хайлт хийх, Барааны тэмдгийн хайлт, Зохиогчийн эрхийн лавлагаа авах,
 • Энэ төрлийн маргаанд шүүхэд үйлчлүүлэгчийг төлөөлөх зэргээр үйлчилгээ үзүүлдэг.

Дээрх үйлчилгээтэй холбоотой аливаа асуудлаар оюуны өмчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Э.Энхжаргалтай enkhjargal@elclawoffice.mn хаягаар, 88119189 дугаараар холбогдох боломжтой.

 • Хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаанд баримтлах дүрэм болон бусад холбогдох хуулийн дагуу нийтэд тустай мэргэжлийн үйл ажиллагааны хүрээнд төлбөрийн чадваргүйиргэдийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг төлөөлөн хууль зүйн туслалцаа, өмгөөллийн үйлчилгээг удаа дараа амжилттай үзүүлж ажиллаж байна.

  Оюуны өмчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн эрхтэй хуульчийнхаа тоог нэгээр нэмэгдүүллээ.

  Хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй хуульчдынхаа тоог нэгээр нэмэгдүүллээ.

 • Чамбэрс энд Партнерсийн үйлчлүүлэгчдээс авсан судалгаагаар 2015 онд ИЭлСи нь Бизнесийн эрх зүйн чиглэлээр үйлчилгээ үзүүлдэг тэргүүлэх хуулийн фирмээр шалгарлаа.

  Шүүгчийн сонгон шалгаруулалтанд манай фирмийн хуульчид амжилттай оролцож, дахин шүүгчээр томилогдлоо.