2006 онд "Сэрүүлэг" Дээд сургуулийг англи хэлний орчуулагч мэргэжлээр, 2011 онд Хүмүүнлэгийн ухааны их сургуулийг хэл шинжлэлийн ухааны магистр зэрэгтэйгээр тус тус төгссөн. Мөн 2015 онд МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийг Эрх зүйч мэргэжлээр төгссөн.

Тэрээр 2006 оноос эхлэн "Өмгөөллийн ИЭлСи" ХХН-д ажиллаж байгаа бөгөөд хууль зүйн орчуулга, оюуны өмчийн эрх зүй, хөдөлмөрийн эрх зүй, гэрээний эрх зүй, компанийн эрх зүйн чиглэлээр мэргэшин ажиллаж байна.

Э.Энхжаргал нь Монгол Улсын Оюуны өмчийн газраас олгосон тусгай зөвшөөрөлтэй оюуны өмчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч юм.

2 жил, 11 сар өмнө