2012 онд МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн японы эрх зүйн ангийг эрх зүйч мэргэжлээр төгссөн. 2012-2013 онд “Бридж Констракшн” ХХК-д хуулийн зөвлөх, 2013 оноос Өмгөөллийн “ИЭлСи” ХХН-д ахлах хуульч, өмгөөлөгчөөр ажиллаж байна. Иргэний эрх зүй, захиргааны эрх зүйн чиглэлээр мэргэшсэн.

Тэрээр 2015 оноос Монголын Хуульчдын Холбооны гишүүн, өмгөөлөгчөөр ажиллаж байна.

2 жил, 11 сар өмнө