2004 онд Их Засаг Их Сургуулийг “Эрх зүйч” мэргэжлээр, 2009 онд СЭЗДС-ийг “Бизнесийн удирдлага, санхүүч” мэргэжлээр тус тус төгссөн. 2005 онд “Ананд энд Батзаяа” хуулийн фирмд туслах хуульч, 2009-2011 онд “Сувд партнерс” хуулийн фирмийн ахлах хуульчаар тус тус ажиллаж байгаад 2011 оноос “Легал вэй” хуулийн фирмийг үүсгэн байгуулан ажиллаж байсан. 2005 оноос өмгөөлөгчөөр ажиллаж байна. Тэрээр 2013 оноос Санхүүгийн зохицуулах хорооноос Үнэт цаас гаргагчид үйлчилгээ үзүүлэх тусгай зөвшөөрлийг авч, төрийн худалдан авалтын ажиллагаан дах эрх зүйн зохицуулалт, хөдөлмөрийн эрх зүй, санхүүгийн эрх зүйн чиглэлээр мэргэшин ажиллаж байна.2013 оноос Өмгөөллийн "ИЭлСи" ХХН-ийн гишүүн, ахлах хуульчаар ажиллаж байна. Монголын Хуульчдын Нийгэмлэгийн 2013 оны Ерөнхий нарийн бичгийн дарга, 2011 оноос “Хөгжлийн шийдэл” ТББ-ийн зөвлөхийн ажлыг тус тус эрхэлж байна.

2 жил, 11 сар өмнө