Үйлчилгээний товч танилцуулга

Бид:

  • Хөдөлмөрийн харилцаатай холбоотой гэрээ, дотоод журмын төсөл бусад шаардлагатай баримт бичгийг боловсруулах, хянах,
  • Хөдөлмөрийн харилцаатай холбоотой тушаал, шийдвэрийн төсөл боловсруулах, хянах,
  • Хөдөлмөрийн харилцаатай холбоотой өдөр тутмын үйл ажиллагаанд шаардлагатай хууль, эрх зүйн зөвлөгөө өгөх,
  • Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйтай холбоотой дүрэм, журам боловсруулах,
  • Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогыг судлан бүртгэхтэй холбоотой зөвлөмж, тушаал шийдвэр, холбогдох баримт бичгийг боловсруулах,
  • Ажилтан, ажил олгогчийн хооронд гарсан маргаанд шүүхийн шатанд Үйлчлүүлэгчийг төлөөлөх зэрэг үйлчилгээг үзүүлж байна.

Шинээр авах үйлчилгээтэй холбоотой аливаа асуудлаар багийн ахлагч Ахлах хуульч С.Батчимэгтэй batchimeg@elclawoffice.mn хаягаар, 88098193 дугаараар холбогдох боломжтой.

2 жил, 11 сар өмнө