Хууль тогтоомжийн шинэчлэлд мэргэжлийн туслалцаа үзүүсэн

Нүүр хуудас / Гүйцэтгэсэн ажлууд / Хууль тогтоомжийн шинэчлэлд мэргэжлийн туслалцаа үзүүсэн

Эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох чиглэлээр Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн тамгын газар, УИХ-ын байнгын хороод, Засгийн газар, Яам, Агентлагуудтай хамтран ажиллаж хуулийн төслүүдийг боловсруулах ажиллагаанд оролцож, төслийн багт хамтран ажилласан.

2 жил, 11 сар өмнө