Улаанбаатар Зочид Буудал ХХК-д бүтцийн өөрчлөлт, гэрээ, хэлцэлд оролцох, компанийн засаглалын асуудлаар хууль зүйн зөвлөгөө өгч ажилладаг.

2 жил, 11 сар өмнө