Дэлхийн түвшний Монгол хуульчид

УЛААНБААТАР ЗОЧИД БУУДАЛ

Улаанбаатар Зочид Буудал ХХК-д бүтцийн өөрчлөлт, гэрээ, хэлцэлд оролцох, компанийн засаглалын асуудлаар хууль зүйн зөвлөгөө өгч ажилладаг.

3 жил, 2 сар өмнө