2013 онд Монголын Үндэсний их сургуулийг эрх зүйч мэргэжлээр төгссөн. 2012 оноос эхлэн “Легал Вэй” хуулийн фирмд хуульчийн туслахаар ажиллаж байгаад 2013 оноос "Өмгөөллийн ИЭлСи” ХХН-д хуульчаар ажиллаж байна. Тэрээр компанийн эрх зүй, бизнесийн эрх зүй, гэрээний эрх зүй, иргэний болон захиргааны эрх зүйгээр мэргэшиж байна. Орос болон герман хэлээр хууль зүйн туслалцаа үзүүлдэг.

2 жил, 11 сар өмнө