Үйлчилгээний товч танилцуулга

Бид:

  • Концессийн уралдаант шалгаруулалтад оролцоход мэргэжлийн туслалцаа үзүүлэх, гэрээ байгуулах, хянах
  • Тендер шалгаруулалтанд оролцох, баримт материал бүрдүүлэх
  • Концесс болон тендер шалгаруулалт зохион байгуулах
  • Төслийн санхүүжүүлэгчид зориулж хууль зүйн дүгнэлт гаргах
  • Бүх төрлийн тусгай зөвшөөрөл авах, хугацаа сунгах зэрэг аливаа бизнест төртэй харилцахад шаардлагатай мэргэжлийн зөвлөгөө үзүүлдэг.

Дээрх үйлчилгээтэй холбоотой аливаа асуудлаар багийн ахлагч Ахлах хуульч Б.Нямцэрэнтэй nyamtseren@elclawoffice.mn хаягаар, 88098122 дугаараар холбогдох боломжтой.

2 жил, 11 сар өмнө