Томоохон дэд бүтцийн концессын гэрээг амжилттай байгуулж үйлчлүүлэгчийн эрх ашгийг хамгаалсан

Нүүр хуудас / Гүйцэтгэсэн ажлууд / Томоохон дэд бүтцийн концессын гэрээг амжилттай байгуулж үйлчлүүлэгчийн эрх ашгийг хамгаалсан

Өмнийн говьд нийт 110км өндөр хүчдэлийн дамжуулах шугам барих 110 сая ам.долларын үнийн дүн бүхий концессын гэрээг байгуулахад зөвлөмж, улмаар уг гэрээний дагуу үйлчлүүлэгчийн эрх ашгийг шүүхэд амжилттай хамгаалсан.

2 жил, 11 сар өмнө