Бид:

  • Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар,
  • Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар,
  • Хувь хүний орлогын албан татвар
  • Нийгмийн даатгалын шимтгэл
  • Татварын хяналт шалгалт, акттай холбоотой татварын эрх зүйн орчны асуудлаар зөвлөгөө өгч ажиллана.

Үйлчлүүлэгчдэдээ зориулан боловсруулж байгаа аливаа гэрээ, хэлэлцээрт орлогын албан татварыг давхардуулж ногдуулахгүй байх, татвар төлөхөөс зайлсхийх явдлаас урьдчилан сэргийлэх тухай гэрээг харгалзан үзэж, аль болох татварын оновчтой шийдлийг гарган өгч ажилладаг нь манай үйлчилгээний нэг онцлог юм.

Шинээр авах үйлчилгээтэй холбоотой аливаа асуудлаар багийн ахлагч Ахлах хуульч С.Батчимэгтэй batchimeg@elclawoffice.mn хаягаар, 88098193 дугаараар холбогдох боломжтой.


2 жил, 11 сар өмнө