2012 онд МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийг олон улсын эрх зүйч мэргэжлээр төгссөн. 2016 оноос эхлэн " Өмгөөллийн ИЭлСи" ХХН-д хуульчаар ажиллаж байна. Гэрээний эрх зүй,бизнесийн хэлцлүүд, олон улсын худалдаа, гадаадын хөрөнгө оруулалт, тусгай зөвшөөрөл болон хөдөлмөрийн эрх зүйн чиглэлээр мэргэшсэн.

Тэрээр 2015 оноос Монголын Хуульчдын Холбооны гишүүн, өмгөөлөгчөөр ажиллаж байна.

2 жил, 11 сар өмнө