Дэлхийн түвшний Монгол хуульчид

С.Баясгалан

Ахлах хуульч

 • (976)-99997489
 • Bayasgalan@elclawoffice.mn

2009 оноос хууль зүйн үйлчилгээний салбарт тасралтгүй ажиллаж, бизнес болон иргэний эрх зүйн хүрээнд мэргэшин, олон улсын худалдаа, дистрибьютер, дилерийн гэрээ, гадаадын хөрөнгө оруулалт, зээл санхүүжилт, хувьцаа, гадаадын болон дотоодын хөрөнгийн зах зээлд үнэт цаас гаргах, хуулийн этгээд байгуулах, татан буулгах ажиллагаанд зөвлөх багийн гишүүний болон ахлагчийн хувиар ажиллахаас гадна шүүх, арбитрын хэрэг маргаанд үйлчлүүлэгчийг өмгөөлөх, төлөөлөх зэргээр ажиллаж байсан туршлагатай.

Түүний зөвлөж ажилласан ажлуудаас дурдвал:

 • Хонг Конгийн Хөрөнгийн Биржид бүртгэлтэй Монголиан Майнинг Корпорэйшн, түүний харилцан хамааралтай Монгол Улсын хуулийн этгээд болох Энержи Ресурс ХХК-ийн олон улсын хөрөнгийн зах зээлд өрийн бичиг гаргах (2019);
 • Канадын Торонтогийн хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпорэйшн Компанийн шинээр гаргасан хувьцааг Монголын Хөрөнгийн Биржид давхар бүртгэх (2018);
 • Монголын уул, уурхайн салбарт үйл ажиллагаа явуулдаг Стэп Голд ХХК-ийн толгой компани болох Степ Голд Лимитэд компанийг Канадын Торонтогийн хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй, нээлттэй компани болох ажилд Монголын хуулиар дүгнэлт гаргах (2018);
 • Австралийн хөрөнгө оруулалттай Уул уурхайн компанийн хаалттай хүрээнд бонд гаргахад хууль зүйн дүн шинжилгээ хийх (2018);
 • БНХАУ-ын хөрөнгө оруулалттай Уул уурхайн компанийн M&A хийхэд хууль зүйн дүн шинжилгээ хийх (2018);
 • Лабораторийн үйлчилгээ үзүүлдэг ЭсЖиЭс Монголиа ХХК, ЭсЖиЭс АйЭмЭмИ Монголиа ХХК-уудын хууль зүйн байнгын зөвлөх үйлчилгээ, шүүх, арбитрт өмгөөлөх, төлөөлөх үйлчилгээ (2016-2019);
 • Тоёотагийн Монгол дахь дистрибьютер болох Тоёота Сэйлс Монголиа ХХК-ийн хууль зүйн байнгын зөвлөх үйлчилгээ (2019);
 • Сингапурын хөрөнгө оруулагч болон Монголын томоохон бизнес эрхлэгчдийн хоорондын хэлцлийн эскроу агентын үүрэг гүйцэтгэх (2019);
 • Мянганы Сорилтын Сангийн 2 дугаар компакт гэрээний хүрээнд ажиллах АНУ-ын Кардногийн төлөөлөгчийн газрыг Монгол Улсад байгуулах (2018);
 • Говь ХК-ийн олон улсад хэрэглэгдэх худалдах, худалдан авах гэрээ боловсруулах, гэрээний хэлэлцээрт хууль зүйн зөвлөгөө өгөх (2018)
 • Японы Бизнес Партнерс санхүүгийн компанийн Монгол Улс дахь зээл болон барьцааны гэрээний өөрчлөлтийн зөвлөх үйлчилгээ (2018);
 • Монгол Шуудан ХК-ийн тодорхой хувь хувьчлагдсаны дараах анхны хувьцаа эзэмшигчдийн хурал, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хуралд хувьцаа эзэмшигч болох Ард Санхүүгийн нэгдэл ХК-д хуулийн зөвлөх үйлчилгээ (2016); мөн
 • Монгол улсын хүүхдийг АНУ-ын иргэнд үрчлүүлэх, өмнө хийгдсэн дотоодын үрчлэлтийг Олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн үрчлэлт болгон залруулж, хууль ёсны болгосон (2015-2016);
 • Шангри-Ла Хотел Улаанбаатар ХХК, Аркетайп Монголиа ХХК, БДО ХХК, Энхтайван Найрамдлын Ордон зэрэг үйлчлүүлэгчдийн хөдөлмөрийн, гэрээний, эд хөрөнгийн, өв залгамжлалын иргэний хэрэг маргаан, СӨХ-ийн газрын, Сонгуулийн зэрэг захиргааны хэрэг маргаанд үйлчлүүлэгчдээ амжилттай төлөөлөх, эвлэрүүлэх зэргээр ажилласан (2014-2016)
 • Shell брэндийн Монгол дахь албан ёсны дистрибьютор Туркуаз группт хуулийн зөвлөх (2011-2014)

ОУ-н Хуульчдын Холбоо, Монголын Хуульчдын Холбооны гишүүн, Санхүүгийн Зохицуулах Хорооноос үнэт цаасны зах зээлд оролцогчдод зөвлөгөө өгөх эрх авсан хуульч юм.

Англи, Монгол хэлээр үйлчилгээ үзүүлэн ажилладаг.