2007 онд МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийг эрх зүйч мэргэжлээр төгссөн. 2009 оноос хуульч, өмгөөлөгчөөр ажилласан туршлагатай бөгөөд 2014 оноос эхлэн "Өмгөөллийн ИЭлСи” ХХН-д хөдөлмөрийн эрх зүй, компанийн эрх зүй, гэрээний эрх зүйн чиглэлээр мэргэшин ажиллаж байна.

2 жил, 11 сар өмнө