2009 онд Цагдаагийн Академийг эрх зүйч мэргэжлээр төгссөн. 2011-2014 онд "Лэгаль Вэй" ХХК-д хуульчаар ажиллаж байсан. 2014 оноос "Өмгөөллийн ИЭлСи” ХХН-д бизнесийн эрх зүй, компани нэгтгэх, өөрчлөн байгуулах ажиллагаа, гэрээний эрх зүй, хууль зүйн дүн шинжилгээ, хөдөлмөрийн эрх зүйн чиглэлээр үйлчилгээ үзүүлэн дагнан ажиллаж байна.

Тэрээр 2016 оноос "Өмгөөллийн ИЭлСи" ХХН-д ахлах хуульчаар, Монголын Хуульчдын Холбооны гишүүн, өмгөөлөгчөөр ажиллаж байна.

2 жил, 11 сар өмнө