Дэлхийн түвшний Монгол хуульчид

С.Батчимэг

Ахлах хуульч

  • (976)-88098193
  • batchimeg@elclawoffice.mn

2011 оноос хууль зүйн үйлчилгээний салбарт тасралтгүй ажиллаж, компанийн эрх зүй болон гэрээний болон хөдөлмөрийн эрх зүйгээр мэргэшсэн, Компанийн өдөр тутмын үйл ажиллагаатай холбоотой гэрээ, хэлцлийн төсөл боловсруулах, компанийн засаглал, удирдлагын бүтэц, хөрөнгө оруулалт, хөдөлмөрийн харилцаа, татвар нийгмийн даатгалын, газар үл хөдлөх хөрөнгөтэй холбоотой асуудлаар байнгын үйлчлүүлэгч нарт зөвлөх багийг ахлан ажиллаж байна.

Түүний зөвлөж ажилласан томоохон ажлуудаас дурьдвал:

  • Монос Хүнс ХХК нь анх удаа үнэт цаасаа нийтэд санал болгож, хувьцаагаа анхдагч хоёрдогч зах зээлд арилжаалах, шаардлагатай хөрөнгийг төвлөрүүлэх ажиллагаанд Хууль зүйн дүн шинжилгээ, нийцлийн ажил хийсэн(2019);
  • Ард Кредит ББСБ ХХК нь анх удаа үнэт цаасаа нийтэд санал болгож, хувьцаагаа анхдагч хоёрдогч зах зээлд арилжаалах, шаардлагатай хөрөнгийг төвлөрүүлэх ажиллагаанд Хууль зүйн дүн шинжилгээ, нийцлийн ажил хийсэн(2019);
  • Ард Даатгал ХХК нь анх удаа үнэт цаасаа нийтэд санал болгож, хувьцаагаа анхдагч болон хоёрдогч зах зээлд арилжаалах, шаардлагатай хөрөнгийг төвлөрүүлэх ажиллагаанд Хууль зүйн дүн шинжилгээ нийцлийн ажил хийсэн(2018);
  • Ард санхүүгийн Нэгдэл ХК Жинс Увс ХК-тай урвуу хамаарлаар нэгдэх замаар нээлттэй хувьцаат компани болох ажиллагаанд Хууль зүйн дүгнэлт гаргах, нийцлийн ажил хийсэн (2018);
  •  850 гаруй хувьцаа эзэмшигчтэй Хөрөнгө оруулагч үндэстэн хаалттай ХК-ийг үүсгэн байгуулах ажилд зөвлөж ажилласан(2016);
  • Улаанбаатар Зочид Буудал нээлттэй хувьцаат компанийг хаалттай ХХК болох, өөрчлөн байгуулагдах ажиллагаанд зөвлөж ажилласан(2015);
  • Номадс групп, Шангрила зочид буудал, “Хуавей Техноложи” ХХК, Сонгдо эмнэлэг, Урбан брэнд, Мастер групп, Бармаш ХХК, Хөгжлийн шийдэл ТББ-д зэрэг томоохон компани, төрийн байгууллагуудад 1-7 жилийн хугацаанд тасралтгүй компанийн зохистой бүтэц, засаглал, хөрөнгө оруулалтын болон өдөр тутмын гэрээ хэлцэл боловсруулах, хянах, хөдөлмөрийн харилцаатай холбоотой бүх төрлийн асуудлаар зөвлөгөө өгөх, шүүхийн шатанд болон шүүхийн өмнөх шатанд үйлчлүүлэгчийг төлөөлөх, дүрэм журам боловсруулах, татвар нийгмийн даатгал, газар, үл хөдлөх хөрөнгөтэй холбоотой асуудлаар зөвлөх зэрэг шаардлагатай бүхий л зөвлөх үйлчилгээг үзүүлж байна.
  • Техник технологийн дээд сургууль, Монгол Германы хамтарсан 38-р сургууль, Интернэшнл скүүл, Монгени цогцолбор сургууль зэрэг боловсрол сургалтын байгууллагуудад зөвлөх үйлчилгээ үзүүлж ажилласан байна.

    Монголын Хуульчдын Холбооны гишүүн хуульч, өмгөөлөгч бөгөөд үнэт цаасны зах зээлд оролцогчдод зөвлөгөө өгөх эрхтэй,  Компанийн засаглалын үндэсний зөвлөлөөс зохион байгуулдаг компанийн ТУЗ, нарийн бичгийн дарга нарт зориулсан Компанийн засаглалын сургалтанд хамрагдсан хуульч юм.