Улаанбаатар Сонгдо эмнэлгийн үйл ажиллагааг эрхлэн явуулдаг "Сөүл Сэриорс Тауэр" ХХК-д 2013 оноос эхлэн хууль, эрх зүйн үйлчилгээг тогтмол үзүүлэн ажиллаж байна. Эмнэлгийн өдөр тутамд тулгарч байгаа асуудлуудад зөвлөхөөс эхлэн гэрээний төсөл боловсруулах, хууль зүйн дүгнэлт гаргах зэрэг ажиллуудад оролцдог.

2 жил, 11 сар өмнө