Тус компанитай 2013 оноос хойш тодорхой хууль зүйн асуудлаар дүгнэлт гаргах, зөвлөгөө өгөх зэргээр хамтран ажиллаж байна.

1 жил, 11 сар өмнө