Санхүүгийн салбарт анх удаа даатгалын компанийг нэгдэхэд зөвлөсөн

Нүүр хуудас / Гүйцэтгэсэн ажлууд / Санхүүгийн салбарт анх удаа даатгалын компанийг нэгдэхэд зөвлөсөн

Монгол Улсын даатгалын компани болох Ард, Гранд даатгал комданиудыг нэгтгэж нийт 3 тербум төгрөгний үнэлгээ бүхий Ард даатгал компанийг байгуулахад зөвлөж ажилласан.

2 жил, 11 сар өмнө