Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж, гоо сайхан, эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүний импортын үйл ажиллагаа эрхэлдэг тус компанитай 2012 оноос хойш хамтран ажиллаж байна.

2 жил, 8 сар өмнө