Бид:

  • Шинэ бүтээлийн мэдүүлэг
  • Ашигтай загварын мэдүүлэг
  • Бүтээгдэхүүний загварын мэдүүлэг
  • Барааны тэмдэг, газар зүйн заалтын мэдүүлэг
  • Зохиогчийн эрхийн гэрчилгээ
  • Шинэ бүтээл, ашигтай загварын хайлт, бүтээгдэхүүний загварын хайлт хийх, Барааны тэмдгийн хайлт, Зохиогчийн эрхийн лавлагаа авах,
  • Энэ төрлийн маргаанд шүүхэд үйлчлүүлэгчийг төлөөлөх зэргээр үйлчилгээ үзүүлдэг.

Дээрх үйлчилгээтэй холбоотой аливаа асуудлаар оюуны өмчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Э.Энхжаргалтай enkhjargal@elclawoffice.mn хаягаар, 88119189 дугаараар холбогдох боломжтой.

2 жил, 11 сар өмнө