2013 онд МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийг олон улсын эрх зүйч мэргэжлээр төгссөн. 2013 оноос "Өмгөөллийн ИЭлСи" ХХН-д хуульч, өмгөөлөгчөөр ажиллаж байна.Эрүү, иргэний хэрэг, захиргааны хэргийн шүүхэд маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагааны чиглэлээр мэргэшин ажиллаж байгаа болно.

2015 оноос Монголын Хуульчдын холбооны гишүүн, өмгөөлөгчөөр ажиллаж байна.

2 жил, 11 сар өмнө