1982 онд ОХУ-ын Эрхүүгийн Их сургуулийг хуульч мэргэжлээр төгссөн. Монгол Улсын Прокурорын байгууллагын системд 10 гаруй жил, 1993 оноос хойш Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбоо, 2013 оноос Монголын Хуульчдын Холбооны гишүүн өмгөөлөгчөөр ажиллаж байгаа ба Монгол Улсын Тэргүүний Өмгөөлөгч цолтой, хууль зүйн албаны тэргүүний ажилтан, хуулийн байгууллагын системд 34 жил тасралтгүй ажилласан туршлагатай өмгөөлөгч юм. Тэрээр 2007 оноос эхлэн тус нөхөрлөлийн гишүүн, ахлах хуульчаар ажиллаж байна.

2 жил, 11 сар өмнө