Дэлхийн түвшний Монгол хуульчид

Н.Тайван

Гишүүн, өмгөөлөгч

 • (976)-88118194
 • taivan@elclawoffice.mn

1982 оноос хууль зүйн салбарт тасралтгүй ажиллаж, 1993 оноос Өмгөөллийн үйл ажиллагааг ихэвчлэн иргэний эрх зүйн чиглэлд гэр бүл, өв залгамжлал, өмчлөх эрх, хөдөлмөрийн болон зээлийн гэрээний маргааныг, захиргааны эрх зүйн чиглэлд тендерийн, газрын маргааныг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд иргэд аж ахуйн нэгж байгууллагуудын хууль ёсны эрх ашгийг хамгаалан оролцож ирснээс гадна арбитрын маргааныг хянан шийдвэрлэх болон шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагаанд өмгөөлөгчөөр ажиллаж байна.

Нөхөрлөлийн хууль зүйн байнгын үйлчилгээ үзүүлэх гэрээний дагуу хуулийн этгээдүүдэд гэрээ, бичиг баримтын эх боловсруулах, зөвлөх үйлчилгээ үзүүлж байна.

 Судалгаа, төслийн ажлын туршлага:

 • Хуулийн байгууллагуудын үйл ажиллагааг ил тод болгох, авилгын эсрэг хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох төслийн удирдагч  \ Соросын сангийн тэтгэлэгээр \ 2001-2002,
 • Хууль эрх зүйн нэр томъёоны тайлбар толь боловсруулах, хэвлүүлэх төслийн багийн гишүүн \ Соросын сангийн тэтгэлэгээр \ 2003,
 • Сайн засаглал төслийн хүрээнд Хуульчдын ёс зүй сэдвээр илтгэл 2005
 • Шүүхийн шийдвэрийн хууль ёсны бөгөөд үндэслэлтэй байх зарчмын хэрэгжилт, шүүхийн үйл ажиллагаанд олон нийтийн сэтгэл ханамжийн байдал сэдэвт судалгааны төслийн багийн удирдагч\ Соросын сангийн тэтгэлэгээр \  илтгэл тайлан 2009,
 • Шүүхийн үйл ажиллагааг олон нийтэд ил тод болгоход иргэдийн төлөөлөгчдийн гүйцэтгэх үүрэг, тэдгээрийн одоогийн эрх зүйн байдал сэдэвт судалгааны илтгэл 2010.
 • Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын захиалгаар Ашигт малтмалын тухай  хуулийн төсөл боловсруулах  Ажлын хэсгийн гишүүн 2010-2013,
 • Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын захиалгаар Газрын хэвлийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга боловсруулах төслийн багийн ахлагч 2012
 • Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын захиалгаар Усны тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга боловсруулах төслийн багийн гишүүн  2012
 • Олон улсын Арбитрын шүүхийн  Монгол Улсын Засгийн газарт холбогдох хэрэгт
 • /Төмөртэйн хүдрийн орд газрын тусгай зөвшөөрлийг шилжүүлсэн асуудлыг шалгасан эрүүгийн хэргийн талаар / бие даасан шинжээч 2012-2016

Сургалтанд хамрагдсан байдал:

 • Хүүхдийн эрх хамгаалах 1998
 • Хүний эрхийн сургагч багш 2001
 • Өмгөөлөгчдийн Холбооноос зохион байгуулсан “Иргэний Эрх Зүй, ИХШХШЭЗ болон Бизнесийн Эрх Зүйн” сургалт, 2002,
 • АНУ-ын Вашингтон ДС-д Лидершип сургалт 2008
 • Хуульчдын эрх зүйн үргэлжилсэн сургалтууд 2010-2018

 Шагнал

 • УЕПГын хүндэт жуух бичиг                                            1990
 • Залуу үеийг халамжлан хүмүүжүүлэгч медаль             1996
 • ХЗДХЯамны хүндэт жуух бичиг                                        2006  
 • МӨХ - ны Тэргүүний өмгөөлөгч                                       2008
 • Хууль зүйн албаны Тэргүүний ажилтан                           2013
 • Алтан гадас одон                                                               2017