Дэлхийн түвшний Монгол хуульчид

Надежда Бозоева

Хуульч

  • 99092621
  • nadezhda@elclawoffice.mn

2000 оноос хойш одоог хүртэл Монгол дахь дотоодын болон олон улсын байгууллагуудад ажилласан туршлагатай ба Буриад Улсын Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхимын төлөөлөгч, Буриад Улсын төрийн өмчит арилжааны Байкал банкны төлөөлөгчөөр, Аэрофлот - олон улсын нислэгийн Төлөөлөгчийн газарт Мэргэжилтнээр ажиллаж байсан.

       - 1998 онд Томскын Их сургуулийг Олон улсын эдийн засгийн менежментийн мэргэжлээр;

       - 2002 онд ОХУ-ын Москвагийн Улс төрийн захиргааны их сургуулийг Хуульч мэргэжлээр төгссөн;

       - 2019 онд Монгол Улсын Их Сургуулийн Хууль зүйн сургуульд Хууль зүйн магистр зэрэг хамгаалсан.

2000 оноос хойш одоог хүртэл Монгол дахь дотоодын болон олон улсын байгууллагуудад ажилласан туршлагатай ба Буриад Улсын Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхимын төлөөлөгч, Буриад Улсын төрийн өмчит арилжааны Байкал банкны төлөөлөгчөөр, Аэрофлот - олон улсын нислэгийн Төлөөлөгчийн газарт Мэргэжилтнээр ажиллаж байсан.

Өмгөөллийн ИЭлСи ХХН-д гадаадын хөрөнгө оруулалттай компанийг шинээр үүсгэн байгуулах, татан буулгах, гэрээ хэлцлийг хянах, гадаадын хуулийн этгээдтэй харилцах, холбогдох хууль эрх зүйн зөвлөгөө үзүүлэх чиглэлээр ажиллаж байна.

Орос, англи, монгол хэлээр үйлчилгээ үзүүлэн ажилладаг.