2014 онд МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийг олон улсын эрх зүйч мэргэжлээр төгссөн. 2013 оноос эхлэн "Өмгөөллийн ИЭлСи” ХХН-д хуульчаар ажиллаж байна. Гэрээний эрх зүй, бизнесийн хэлцлүүд, хууль зүйн дүн шинжилгээ, компанийн эрх зүйн болон татварын эрх зүйн чиглэлээр мэргэшсэн.

2016 оноос Монголын Хуульчдын Холбооны гишүүн, өмгөөлөгчөөр ажиллаж байна.

2 жил, 11 сар өмнө