Дэлхийн түвшний Монгол хуульчид

М.Хулан

Хуульч

  • (976)-88032451
  • Khulan@elclawoffice.mn

2013 оноос эхлэн одоог хүртэл Зөвлөх үйлчилгээний багийн гишүүн буюу хуульчаар ажиллах хугацаандаа гэрээний эрх зүй, бизнесийн хэлцлүүд, хууль зүйн дүн шинжилгээ, компанийн эрх зүйн болон үнэт цаасны эрх зүйн чиглэлээр мэргэшин ажиллаж байна.  

2016 оны 4 сараас эхлэн 1 жил 6 сарын хугацаанд Монгол Улсын уул уурхай салбарт тэргүүлэгч хуулийн этгээд болох Энержи Ресурс ХХК-ийн хууль, эрх зүйн хэлтэст гэрээт хуульчаар ажиллаж байсан туршлагатай.

Түүний зөвлөж ажилласан томоохон ажлуудаас дурдвал:

  • Хонг Конгийн Хөрөнгийн Биржид бүртгэлтэй Монголиан Майнинг Корпорэйшн, түүний шууд бус охин компани болох Энержи Ресурс ХХК-ийн олон улсын хөрөнгийн зах зээлд өрийн бичиг гаргах ажлын зөвлөх багт орж ажилласан (2019);
  • Энержи Ресурс ХХК-ийн Сингапурын хөрөнгийн биржид бонд гаргах ажлын зөвлөх багт орж ажилласан (2017)
  • Энержи Ресурс ХХК болон түүний охин компаниудыг нэгтгэх ажлыг хариуцан ажилласан (2016)
  • Монголын уул, уурхайн салбарт үйл ажиллагаа явуулдаг Камекс ХХК болон түүний охин компаниудын эзэмшдэг хайгуулын болон ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлүүд дээр хууль зүйн дүгнэлт өгч байсан (2016)
  • УБ Сонгдо эмнэлэгийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд зөвлөх үйлчилгээ үзүүлж байсан. Тухайлбал, эмнэлэгийн барилга, тоног төхөөрөмжийн даатгалын гэрээнд зөвлөх, эмнэлэгийн барааны тэмдэгтэй холбоотой асуудлаар зөвлөх, эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх болон эрүүл мэндийн тоног төхөөрөмжтэй холбоотой гэрээ, хэлцэлд зөвлөх, гааль, татварын асуудлаар зөвлөх гэх мэт. (2015-2016)
  • Тэвшийн Говь цахилгаан станцын төсөлтэй холбогдуулан ашигт малтмалын ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй хуулийн этгээд болон эрчим хүчний барилга байгууламж барих тусгай зөвшөөрөлтэй хуулийн этгээдийн үйл ажиллагаанд хууль зүйн дүн шинжилгээ хийх багт орж ажилласан (2015)
  • Гадаадын хөрөнгө оруулалттай хуулийн этгээд болон гадаадын хуулийн этгээдийн төлөөлөгчийн газар үүсгэн байгуулах ажлыг хариуцан хийж байсан (2014)
  • АНУ-ын Олон Улсын Хүмүүнлэгийн Байгууллагын Төлөөлөгчийн газрыг татан буулгах, мөн Хүмүүнлэгийн Хабитат Монгол ТББ ба түүний орон нутаг дахь 4 салбарыг татан буулгах ажлыг хариуцан, зөвлөгөө үзүүлсэн (2014)

Монголын Хуульчдын Холбооны гишүүн бөгөөд тэрээр Санхүүгийн зохицуулах хорооноос үнэт цаасны зах зээлд оролцогчдод зөвлөгөө өгөх эрх авсан хуульч юм.