2006 онд Чингис хааны нэрэмжит "Их Засаг" Их сургуулийг эрх зүйч мэргэжлээр төгссөн. 2016 оны 09 дүгээр сараас эхлэн "Өмгөөллийн ИЭлСи" ХХН-д хуульч, өмгөөлөгчөөр ажиллаж байна. Оюуны өмчийн эрх зүй, тэр дундаа зохиогчийн эрхийн асуудлаар болон иргэний эрх зүйн чиглэлээр шүүх, арбитрт үйлчлүүлэгчийг төлөөлөн ажиллаж байгаа ба оюуны өмчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч юм.

1 жил, 7 сар өмнө