Монголчууд дэлхийн алдартай брэндүүдийн франчайзийн гэрээ байгуулахад тусласан

Нүүр хуудас / Гүйцэтгэсэн ажлууд / Монголчууд дэлхийн алдартай брэндүүдийн франчайзийн гэрээ байгуулахад тусласан

Хього Босс, Эмпэрио Армани, Эрменежилдо Зейна, Бөрберри, Улисс Нагдан зэрэг дэлхийн хэмжээний алдартай брендүүдийг Монгол Улсад албан ёсоор оруулж ирж ажилласан Монголын чадварлаг компаниуд франчайзийн гэрээ байгуулахад хууль зүйн зөвлөгөө өгч, гэрээ байгуулах үйл ажиллагаанд оролцсон.

2 жил, 11 сар өмнө