Сүлжээ ресторан, худалдаа, үйлчилгээний үйл ажиллагаа явуулдаг тус компанид бид 2014 оноос хойш хууль, эрх зүйн бүхий л үйлчилгээг үзүүлэн, хамтран ажиллаж байна.

2 жил, 11 сар өмнө