Дэлхийн түвшний Монгол хуульчид

МАСТЕР ГРУПП

Тус компанитай 2015 оноос хамтран ажиллаж байгаа бөгөөд барилгын хөрөнгө оруулалт, барилга угсралтын асуудлаар хууль, зүйн зөвлөгөө өгч ажилладаг.

2 жил, 11 сар өмнө