Тус компанитай 2015 оноос хамтран ажиллаж байгаа бөгөөд барилгын хөрөнгө оруулалт, барилга угсралтын асуудлаар хууль, зүйн зөвлөгөө өгч ажилладаг.

1 жил, 6 сар өмнө