Дэлхийн түвшний Монгол хуульчид

Манай үйлчилгээ

Мэргэжлийн, итгэлтэй, ёс зүйтэй хуульчдын баг өмгөөллийн болон бүх төрлийн зөвлөх үйлчилгээг Монгол, Англи, Хятад, Орос, Герман, Солонгос, Япон хэлээр үзүүлдэг. Туршлагатай, чадварлаг хуульчдаар дамжуулан үйлчлүүлэгчийн эрх ашгийг хамгаалж, хамтын ажиллагаанд үнэ цэнийг бий болгодог.