Дэлхийн түвшний Монгол хуульчид

МАНАЙ ХУУЛЬЧИД

Хууль зүйн үйлчилгээний салбарт 30 гаруй жил ажилласан ахмад өмгөөлөгчид, дотоод, гадаадын шилдэг сургуулийг төгссөн чадварлаг залуу хуульчид нэг баг болон хамтран ажиллаж, харилцан хүндэтгэл, зөвшилцөлд түшиглэн ажилладаг.