Үйлчилгээний товч танилцууга

Бид:

  • Хувьцаа эзэмшигчдийн гэрээний гол нөхцөлийг тохиролцох хэлэлцээр зохион байгуулах, оролцох
  • Өөрчлөн байгуулах компанийн бүтцийн өөрчлөлтийн төлөвлөгөө гаргах,
  • Хувьцаа эзэмшигчийн болон хөрөнгө оруулалтын гэрээ, дүрмийн төсөл боловсруулах,
  • Удирдлага, зохион байгуулалтын бүтцийг тодорхойлох
  • Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг зохион байгуулах, шаардлагатай баримт бичгийг боловсруулах,
  • Улсын бүртгэлд өөрчлөлтийг бүртгүүлэх зэрэг ажилд зөвөлгөө, мэргэжлийн туслалцаа үзүүлнэ.

Ингэхдээ бид үйлчлүүлэгчийн эзэмших хувьцаатай холбогдуулан түүний эрх ашгийг хамгаалан, хөрөнгө оруулалтын санхүү, нягтлан бодох бүртгэлд зөвлөх, татварын үр дагаврыг тооцон зохистой бүтцийг тодорхойлоход байнга анхааран ажилладаг.

Дээрх үйлчилгээтэй холбоотой аливаа асуудлаар гишүүн Х.Болорчимэгтэй bolorchimeg@elclawoffice.mn хаягаар, 88118197 дугаараар холбогдох боломжтой.


2 жил, 11 сар өмнө