Дэлхийн түвшний Монгол хуульчид

Д.Рэнцэнбадам

Хуульч

 • (976)-88032968
 • rentsenbadam@elclawoffice.mn

Төрийн болон хувийн хэвшлийн байгууллагад захиргааны ажилтан, хүний нөөцийн мэргэжилтэн, хуульч мэргэжлээр 13 жил ажилласан туршлагатай. 2016 оноос хойш бизнесийн байгууллагууд, хувь хүнд хууль, эрх зүйн зөвлөгөө үйлчилгээ үзүүлэх, дотоодын хөрөнгийн зах зээлд үнэт цаас гаргахад хууль зүйн дүгнэлт боловсруулах, дотоодын болон гадаадын хөрөнгө оруулалттай компанид Монгол Улсын хууль тогтоомжийн талаар зөвлөгөө өгөх, гэрээ байгуулах, хувь эзэмшлийн бүтцийн өөрчлөлт оруулах болон хууль тогтоомжийн судалгаа хийх ажилд  оролцож ажиллаж байна.

Түүний оролцож ажилласан томоохон ажлуудаас дурдвал:

         - “Ард даатгал” ХХК, “Ард Кредит ББСБ”, “Монос Хүнс” ХХК-иудын олон нийтэд хувьцаагаа арилжаалж нээлттэй хувьцаат компани болох үйл ажиллагаанд хууль тогтоомж, Санхүүгийн зохицуулах хороо, Монголын Хөрөнгийн Биржээс гаргасан Үнэт цаасны бүртгэлийн журмын хүрээнд хууль зүйн дүн шинжилгээ, нийцлийн ажил хийсэн (2018-2019);

           - Жинс Увс ХК нь Ард санхүүгийн Нэгдэл ХК-ийг нэгтгэх замаар нээлттэй хувьцаат компани болох ажиллагаанд Хууль зүйн дүгнэлт гаргах, нийцлийн ажил хийсэн (2018);

           - Номадс групп, Шангрила зочид буудал, “Хуавей Техноложи” ХХК, УБ Сонгдо эмнэлэг, Урбан брэнд, Мастер групп, Бармаш ХХК, Хөгжлийн шийдэл ТББ зэрэг томоохон компани, аж ахуйн нэгжүүдэд 4 жилийн хугацаанд компанийн зохистой бүтэц, засаглал, хөрөнгө оруулалтын болон өдөр тутмын гэрээ хэлцэл боловсруулах, хянах, хөдөлмөрийн харилцаатай холбоотой бүх төрлийн асуудлаар зөвлөгөө өгөх, дүрэм журам боловсруулах, татвар нийгмийн даатгал, газар, үл хөдлөх хөрөнгөтэй холбоотой асуудлаар зөвлөх зэрэг шаардлагатай бүхий л зөвлөх үйлчилгээг үзүүлж ирсэн;

        - Үйлчлүүлэгчдэд хууль эрх зүйн зөвлөгөө үзүүлж, шүүхийн шатанд болон шүүхийн өмнөх шатанд үйлчлүүлэгчийг төлөөлж ажилласан (2016-2019).

   Англи, Монгол хэлээр үйлчилгээ үзүүлэн ажилладаг. Монголын Хуульчдын Холбооны гишүүн бөгөөд Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны үнэт цаасны зах зээлд оролцогчдод зөвлөгөө өгөх эрх авсан.